Благотворителност

Благотворителността е предхождана от разбиране и съпричастност към страданието на другия.

Благотворителност с децата на ЧДГ "Детски свят"

Благотворителността е предхождана от разбиране и съпричастност към страданието на другия. Въпреки че тези способности биват възпитавани у личността още в най-ранна възраст, едва ли има наръчник, в който можем да открием формулата за възпитание на човешките добродетели, отговорни за извършването на благотворителна дейност или желание да помогнем на другия. Много от децата трудно съзнават в какво се състои смисълът на тази думичка и как точно се извършва това дарение. Нещо повече, мъниците трудно успяват да разберат защо е добре да си дадат играчките на някого, след като все още си ги харесват, макар и отдавна прибрани в някой кашон.

Когато детето преживява различни ситуации, то се учи. А когато разширява хоризонтите си, то гради и ценностната си система. Част от нормалното емоционално развитие на малкия човек е да мисли първо за себе си. А нашата работа като родители и учители е да го научим да мисли за света – този свят, в който толерантността и съпричастието стават все по-важни за оцеляването ни. В ЧДГ „Детски свят“ сме се заели направим благотворителността част от живота на нашите деца! Работа, която изисква и усилия, и постоянство, но резултатът си струва!

Благотворителност

Редовните ни участия в благотворителни кампании , организирани от нас или партньори , възпитават в децата ни добротворност, състрадание и съпричастност!

В ЧДГ „Детски свят“ традицията повелява за всеки Великден и всяка Коледа да организираме благотворителности. Ако и вие сте с добро сърце и искате да помогнете на света да стане по – добър , следете активностите ни във фейсбук страницата!