За нас

В ЧДГ „Детски свят“ запазваме индивидуалността на детето, откриваме и развиваме талантите му и към всяко подхождаме според нуждите му.

Директора на ЧДГ Детски свят и децата

Защо да изберете
ЧДГ "Детски свят"?

Скъпи родители,

Тръгването на детска градина често е труден момент както за детето , така и за родителите.
В Частна Детска Градина „Детски свят“ сме се постарали този период да става бавно и плавно, без излишен стрес за детето, а също и за родителите.

При нас близък на детето може да присъства по време на адаптацията. Така то ще е спокойно, че не е съвсем само в непозната обстановка сред чужди хора.

Опознавайки ни бавно и плавно, ще имаме възможност да изградим доверие помежду ни, а ако детето се почуства притеснено , може да прегърне близкият човек , с който е дошло. Към всеко детете подхождаме индивидуално, спрямо неговите нужди.

В детската градина сме осигурили спокойна , приятна и сигурна атмосфера, в която децата Ви да растат и да се развиват заобиколени от грижовен и любящ екип от специалисти.

Моето мото е: „Щастливи деца , спокойни родители“.

Посетете ни и ще се убедите сами. Почуствайте уюта и спокойствието, сред които растат децата на ЧДГ „ Детски свят“

История на
ЧДГ "Детски свят"

ЧДГ “Детски свят” е открита на 2.09.2013г.

От 18.07.2014 г. тя е лицензцирана със
заповед на МОН – № РД-14-70. Базата е специално проектирана и изградена да бъде детска градина, съобразена с всички изисквания на МЗ.

Мисия на
ЧДГ "Детски свят"

Подкрепяме и вярваме в потенциалните възможности на всяко дете, създаваме благоприятна и позитивна среда, в която детето ще се чувства щастливо, защитено, разбирано и подкрепяно;

Всяко дете ще получи обич, обучение, съобразено с ДОИ, индивидуален подход и стимулиране развитието на потенциалните му възможности.

Нашата мисия е да осигурим на родителите сигурност и спокойствие в напрегнатото ежедневие, както и увереност, че детето им се обгрижва от професионалисти с много внимание и любов.

Възпитаваме хората на бъдещето. Знаещи, можещи, с високо самочувствие, основано на получени знания и умения, изпълнени с оптимизъм и вяра в собствените сили. Осигуряване условия за развитие на индивидуалните способности на всяко дете и достигане на ДОИ за предучилищно възпитание и подготовка.

h-02
h-09

Нашата общност

Ние от ЧДГ „Детски свят“ приемаме децата и родителите, като едно голямо семейство. Именно това ни кара да бъдем в крак с новите технологии, без които не можем! Нашият екип се състои от доказани професионалисти – педагози, пом. възпитатели, медицинска сестра, логопед, психолог, учители по народни танци, език, музика и приложни изкуства.

Можете да следите нашите успехи, занимания и приятни моменти в нашата Facebook страница. Тъй като сме едно семейство, можете да коментирате, лайквате и шервате емоциите ни. 

Не забравяйте да ни последвате. Чакаме ви!

Здраве и Безопастност

Персонал

  • Учителите, пом.възпитателите и медицинската сестра носят лична отговорност за опазване физическото и психическото здраве и живот на децата по време на игри, занимания, допълнителни педагогически услуги, дейности, организирани в или извън детското заведение.
  • Използват се безопасни и безвредни играчки и учебно–технически материали в игровата и учебна дейност. Обучават се децата да спазват правилата за безопасна работа с различни материали и предмети.

Директор

  • осигурява пожаро-обезопасяването в детската градина чрез спазването на действащите норми, правила, наредби и предписания;
  • осигурява провеждането на тренировка за действия при евакуация /пожар, бедствия, аварии и заплахи от терористични актове/.
h-07