На какво се учим

Ето на какво се учим в градината!

Детската градина е първата възпитателно-образователна институция, в която попада детето. Като такава тя е призвана да даде равен образователен старт на всяко дете и право да разгърне собствения си потенциал и възможности.

Първото, на което се учат децата в детската градина, е да общуват с връстниците си и с възрастните, защото семейният кръг, от когото за първи път се откъсват, е доста по-ограничен. След това стъпка по стъпка усвояват основни знания, умения и навици, които да им послужат по-нататък като база за надграждане.

Обучението протича в игрова форма и се осъществява чрез т. нар. „планирани ситуации“, които са регламентирани по програмата за предучилищно възпитание. За всяка възраст има определен брой ситуации с определено (препоръчително) времетраене. Обучителните ситуации сами по себе си не са преобладаващи. Като време отнемат общо не повече от час – час и нещо на ден.

В останалите режимни моменти също има възпитателно – образователни елементи, с които се формират игрови привички

  • културно – хигиенни навици
  • умения за общуване и т.н.

…които също са важни и се изисква постоянство, за да се създадат.

Възпитателно – образователният процес на човека е непрекъснат и започва от раждането. Постъпването на детето в градината бележи нов етап в тази посока, затова голяма роля има и синхронът с родителите за съобразяването с наученото и затвърждаване на усвоеното от малчугана.

Какво включват нашите програми за обучение в детската градина?

Всички занимания са насочени към комплексно развитие на емоционалната, интелектуалната, социалната и физическата сфера на децата. Практическите занимания, влючени в програмите учат децата на дисциплина и отговорност, които са важни елементи от порастването и формирането на личността!

Децата, успешно завършили предучилищна група, получават удостоверение, в съответствие с изискванията на Министерство на образованието и науката