Държавни изисквания (ДОИ)

Държавни образователни изисквания за предучилищно възпитание и подготовка

Общообразователен минимум

Общообразователният минимум за предучилищна възраст, посочен в Държавните образователни изисквания за предучилищно възпитание и подготовка, съдържа 9 общообразователни направления и е задължителен за всички предучилищни заведения .

Целта е постигане на социална, интелектуална и специална готовност на децата за училище. В различните възрастови групи направленията са едни и същи, но на спираловиден принцип се увеличава обемът материал, който се дава на децата.

От своя страна в самите направления се конкретизира материала по отделни ядра.